?
快捷搜索:  as  test  as aNd 8=8  www.ymwears.cn

水調歌頭(丁丑歲,吳門為外舅蔣宣卿壽)原文,翻譯,賞析_拼音版_作者李處全

水調歌頭(丁丑歲,吳門為外舅蔣宣卿壽)原文:

金節照南國,畫戟壯陪都。嚴譙鼓角霜曉,雄勝壓全吳。蔥茜采噴鼻古徑,縹緲折梅新奏,春事早關渠。誰識使君意,行樂與夷易近俱。

披繡幌,薰寶篆,引瓊酥。黃堂當暇,賓幕說笑足歡娛??慈∈械ぴt,遙指五云深處,歸路接大路。玉佩映鴛綴,不老奉軒虞。

水調歌頭(丁丑歲,吳門為外舅蔣宣卿壽)拼音解讀:

jīn jiē zhào nán guó ,huà jǐ zhuàng péi dōu 。yán qiáo gǔ jiǎo shuāng xiǎo ,xióng shèng yā quán wú 。cōng qiàn cǎi xiāng gǔ jìng ,piāo miǎo shé méi xīn zòu ,chūn shì zǎo guān qú 。shuí shí shǐ jun1 yì ,háng lè yǔ mín jù 。

pī xiù huǎng ,xūn bǎo zhuàn ,yǐn qióng sū 。huáng táng dāng xiá ,bīn mù tán xiào zú huān yú 。kàn qǔ shí háng dān zhào ,yáo zhǐ wǔ yún shēn chù ,guī lù jiē hēng qú 。yù pèi yìng yuān zhuì ,bú lǎo fèng xuān yú 。

辭賦精選

※提示:拼音為法度榜樣天生,是以多音字的拼音可能不準確。

相關翻譯

相關賞析

作者先容

您可能還會對下面的文章感興趣:

? 河南22选5开奖软件